Aukcje

Wszystkie aukcje zostały zakończone.

Informujemy, że wylicytowane przedmioty należy odbierać za okazaniem potwierdzenia wpłaty od 14 stycznia 2019 w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Korczaka 34 w Elblągu, w godzinach 10.00 - 15.00. Wylicytowane przedmioty można odbierać tylko do 31 maja 2019 r. Po tym terminie odbiór nie będzie możliwy.

 

Pieniążki za wylicytowany przedmiot należy przelać bezpośrednio na konto 27. Finału WOŚP:

56 1140 1010 0000 5244 4400 1027
Dane banku: Oddział Korporacyjny Warszawa 
mBank S.A.
ul. Królewska 14
00-950 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać: Elbląg

Dziękujemy Wam wszystkim! Siema!

W razie pytań dzwońcie: +48 786 236 792